KİTABEVİM.AZ Mütaliənizin ən doğru ünvanı

Axtarış

Anbarda

Ağıldan Bəla, Aleksandr Qriboyedov

4.99  4.49 

Məhsul nömrəsi:37721

Ağıldan Bəla, Aleksandr Qriboyedov

Görkəmli rus yazıçısı və diplomatı A.S.Qriboyedovun məşhur “Ağıldan bəla” mənzum pyesində öz dövrünün kübar həyat tərzi, dvoryan-saray həyatının mühafizəkarlığı ustalıqla qələmə alınmışdır. Yazıçı müxtəlif personajların dili ilə onların mənsub olduqları təbəqənin mənəvi-psixoloji tərəflərini dolğun boyalarla işıqlandırmışdır.

www.kitabevim.az

 

 

Yuxarı
Valyuta
Azərbaycan manatı
Məhsul səbətinizə əlavə edildi