KİTABEVİM.AZ Mütaliənizin ən doğru ünvanı

Axtarış

Anbarda

Azərbaycan Cümhuriyyəti, Ədalət Tahirzadə

4.00 

Məhsul nömrəsi:35130

Kitabçada 28 May 1918-ci ildə qurulmuş ilk milli döv¬lətimizin müxtəlif cür adlandırılması üzərində geniş dayanılıb, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti”, “Azər¬bay¬can Demokratik Respublikası”, “Azərbaycan Respub¬li¬ka¬sı” və s. adların yanlışlığı əsaslandırılaraq yalnız “Azər¬baycan Cümhuriyyəti”nin tarixi baxımdan doğ¬ru¬lu¬ğu danılmaz sənədlərlə sübuta yetirilib.

Əsər bütün təbəqələrdən olan oxucular üçündür.

 

 

Yuxarı
Valyuta
Azərbaycan manatı
Məhsul səbətinizə əlavə edildi