KİTABEVİM.AZ Mütaliənizin ən doğru ünvanı

Axtarış

Anbarda

Azərbaycan Cümhuriyyəti (1918-1920), Ədalət Tahirzadə Dilqəm Əhməd

8.00  7.20 

Azərbaycan Cümhuriyyəti (1918-1920) Ədalət Tahirzadə Dilqəm Əhməd

Azərbaycan Cümhuriyyəti (1918-1920). (Qısa tarixi oçerk).
Bakı: “Çapar” yayınları, 2022, 190 səh.
Müsəlman Şərqində ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Cümhuriyyətinin (1918-1920) 100 illik yubileyinə ərməğan edilən bu kitabda Cümhuriyyətin keçdiyi keşməkeşli yola işıq salınır, Azərbaycan xalqının taleyində oynadığı müstəsna mütərəqqi rol tarixi faktlarla açıqlanır. Əsər bütün təbəqələrdən olan oxucular üçün nəzərdə tutulub.

www.kitabevim.az

 

 

Yuxarı
Valyuta
Azərbaycan manatı
Məhsul səbətinizə əlavə edildi