KİTABEVİM.AZ Mütaliənizin ən doğru ünvanı

Axtarış

Anbarda

Azərbaycan Cümhuriyyətinin Doğuşu 1917-1918-ci illər Milli Mücadiləsi, Aydın Balayev

Bu tədqiqatda Azərbaycanda milli harakatın müstəqil bir siyasi qüvvə kimi formalaşmasının ilkin tarixi şartlari tahll edilir və onun inkişafının əsas mərhələləri müəyyənləşdirilir. Fevral inqilabından sonra milli hərəkatın siyasi təkamülü proseslərinə xüsusi diqqat yetirilir, onun daxilində gedən siyasi-ideoloji differensiasiyanın səbəbləri müəyyənləşdirilir, ayrı-ayrı milli partiyalar arasındakı fikir ayrılıqları və qarşılıqlı münasibətlər araşdırılır. Əsərdə milli hərəkatın formalaşması və təkamülü prosesi haqqında bir sıra polemik müddəalar irəli sürülür.

10.00 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin Doğuşu 1917-1918-ci illər Milli Mücadiləsi, Aydın Balayev

www.kitabevim.az

 

 

Yuxarı
Valyuta
Azərbaycan manatı
Məhsul səbətinizə əlavə edildi