KİTABEVİM.AZ Mütaliənizin ən doğru ünvanı

Axtarış

Anbarda

Azərbaycanın Hüquq Tarixi, Xəyyam İsmayılov

30.00 

Məhsul nömrəsi:14643

Azərbaycanın Hüquq Tarixi Xəyyam ismayılov

Dərslikdə Azərbaycan hüququnun yaranması və inkişafı məsələləri qədim zamanlardan başlayaraq XXI əsrin əvvəllərinədək olan dövrdə xronoloji ardıcıllıqla araşdırılır. Proqrama müvafiq surətdə yazılmış dərslikdə Azərbaycan ərazisində mövcud olan dövlətlərin ərazisində baş verən hüquqi proseslər, xalqımızın özünün hüquqi şüurunun məhsulu olan hüquq abidələri və mənbələri ilə yanaşı, ölkəmizin ərazisində bu və ya digər səbəblərdən asılı olaraq müəyyən tarixi zaman kəsiyində tətbiq edilən hüquq mənbələri, hüquq institutları və normaları da sistemli şəkildə əks etdirilmiş, əvvəlki nəşrdəki məlumatlara müəyyən əlavələr də edilmişdir. Dərsliya daxil olan bütün mövzular zəngin tarixi materialların, ilkin mənbələrin, arxiv sənədlərinin, ayrı-ayrı dövrlərə aid olan normativ aktların hüquqi topluların, sənədlərin, qanunların və s.-nin təhlilinə

Əsaslanaraq yazılmışdır. Azərbaycanın hüquq tarixinin bütün dövrlərinin tam şəkildə araşdırıldığı bu kitab hüquq institutları və fakültələrinin tələbələri, magistrantları, doktorantları və müəllimləri ilə yanaşı, geniş oxucu kütləsi üçün də faydalı ola bilər.

www.kitabevim.az

 

 

Yuxarı
Valyuta
Azərbaycan manatı
Məhsul səbətinizə əlavə edildi