KİTABEVİM.AZ Mütaliənizin ən doğru ünvanı

Axtarış

Anbarda

Baal-Zevulun Marionetləri, Nuran Gündüzoğlu

7.00  6.30 

Məhsul nömrəsi:15499

Baal-Zevulun Marionetləri Nuran Gündüzoğlu

…Bu sətirləri oxuyan təlaş keçirəcək: kimdən qorunuruq? Niyə qorunuruq? Nə baş verəcək ki? Kimdir təhlükə qaynağı? Har birimizin ağlımıza hansısa bir təhlükədən qorunmaq lazım gələndə əvvəllər dəhrə, balta, tüfəng, bıçaq, indi isə polis, ordu gəlir… Maraqlı burasıdır ki, müasir dövrdə sivil ölkələrin qar şılaşdığı haqqında danışacağımız təhlükə ilə mübarizədə sada ladıqlarımızın heç biri bizə kömək etmayəcək. Bizim köməkçimiz yalnız özümüzük: düşünmə, görmə, eşitmə, dərketma qabiliy yatimizlə bir yerdə… Qoruna bilmək müqavimətimizin və ira dəmizin gücündən asılıdır. Lakin har şeydən əvvəl qarşılaş dığımız təhlükəni tanimalıyıq…

www.kitabevim.az

 

 

Yuxarı
Valyuta
Azərbaycan manatı
Məhsul səbətinizə əlavə edildi