KİTABEVİM.AZ Mütaliənizin ən doğru ünvanı

Axtarış

Anbarda

Bustan, Sədi Şirazi

11.00  9.90 

Məhsul nömrəsi:43450

Bustan Sədi Şirazi

Bakı, 2022, 296 s.

Klassik ədəbiyyatın ən parlaq nümayəndələrindən Müslihəddin Sədi Şirazi dünyaca məhşur əsərləri dəyərli və ibrətamiz fikirlərlə zəngin olduğundan öz dövründə olduğu kimi, bu gün də sevilərək oxunur. Ömrünün böyük bir qismini səhayətdə keçirən Şeyx Sədi zəngin təcrübələrinə, müşahidələrinə əsaslanaraq qələmə aldığı “Bustan” əsərində ayələr, hədislər, qiymətli kəlamlar, xüsusən də hekayələr vasitəsilə oxucuya gözəl insan olmağı, mənəvi dəyərləri hər şeydən üstün tutmağı aşılayır. Kitabda yer alan əhvalatların, qissələrin, hekayələrin hər birinin özünəxas tərbiyəvi-əxlaqi, mənəvi, elmi ideyası var.

“Bustan” əsəri dilimizə nəzmdən nəsrə çevrilərək tərcümə olunmuşdur. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

www.kitabevim.az

 

 

Yuxarı
Valyuta
Azərbaycan manatı
Məhsul səbətinizə əlavə edildi