KİTABEVİM.AZ Mütaliənizin ən doğru ünvanı

Axtarış

Anbarda

Dünya Siyasəti, Ağalar Abbasbəyli

15.00 

Məhsul nömrəsi:06679

Abbasbəyli A.N. Dünya siyasəti
Dünya Siyasəti Ağalar Abbasbəyli

          Bakı, 2011, 584 səh.

Müasir dünya siyasəti XXI yüzilliyin əvvəllərindən etibarən keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil olmuşdur. Dərslikdə yeni dövrün məzmununu müəyyənləşdirən amillər və dünya siyasətinin inkişaf istiqamətləri açıq­lanır, ümumdünya problemlərinə, qloballaşma proseslərinin mahiyyət və məzmununa aydınlıq gətirilir, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə beynəlxalq təşkilatların roluna diqqət yetirilir, dünyanın müxtəlif regionlarında – qafqazda, avropada, asiya və amerikada cərəyan edən hadisə və proseslər müasirlik işığında təhlil edilir, habelə, erməni terror-separatizminin azərbaycan respublikasına və cənubi qafqaz regionuna gətirdiyi fəsadların mahiyyəti açıqlanır.

Kitab dünya siyasəti, dünya iqtisadiyyatı, hüquq, tarix və s. sahələr üzrə ixtisaslaşan ali məktəb tələbələri, magistrantlar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

www.kitabevim.az

 

 

Yuxarı
Valyuta
Azərbaycan manatı
Məhsul səbətinizə əlavə edildi