KİTABEVİM.AZ Mütaliənizin ən doğru ünvanı

Axtarış

Anbarda

“Kitabi-Dədə Qorqud”un Faciəsi, Ədalət Tahirzadə

5.00  4.25 

“Kitabi-Dədə Qorqud”un Faciəsi Ədalət Tahirzadə

Ədalət TAHİRZADƏ. “Kitabi-Dədə Qorqud”un faciəsi. (Təkmilləşdirilmiş 2-ci basqı).

Bakı: “Çapar” yayınları, 2023, 52 səh.

Bu əsər Leninin qurduğu Sovet dövlətinə və Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasına (SİKP) başçılıq edən İosif Stalinin, SİKP MK Siyasi Bürosunun üzvləri Anastas Mikoyan və Lavrenti Beriyanın fəal iştirakı ilə keçmiş Sovet İttifaqı rəhbərliyinin qədim söz incimiz, Oğuz babalarımızın igidlik və bahadırlığından danışan “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsini biryolluq məhv etmək üçün Azərbaycan və Türkmənistanda Mircəfər Bağırov və Suxan Babayevin əli ilə bu dastanı yasaqlamasının və kommunist alim və yazıçıları cəlb etməklə ona qarşı necə amansəz təbliğat kampaniyası təşkil etməsinin, əsəri siyasi terrora, repressiyaya uğratmasının tarixinə həsr edilib. Kitabça ali və orta məktəb müəllimləri, elmi işçilər, doktorantlar, magistrantlar, tələbələr və şagirdlər üçün nəzərdə tutulub.

İSBN 978-9952-551-24-2

www.kitabevim.az

 

 

Yuxarı
Valyuta
Azərbaycan manatı
Məhsul səbətinizə əlavə edildi