KİTABEVİM.AZ Mütaliənizin ən doğru ünvanı

Axtarış

Anbarda

Psixokorreksiyaya Giriş, Ali Məktəblər Üçün Dərslik, Hökümə Əliyeva

10.00 

Psixokorreksiyaya Giriş Ali Məktəblər Üçün Dərslik Hökümə Əliyeva

Oxucuların diqqətinə çatdırılan bu kitab özündə psixoloqun praktik fəaliyyətində konkret psixokorreksiya məzmunlu modeli etifa edir və tamamlayır. Psixoloqların hazırlanması prosesi və sosial psixologiyanın müxtəlif sahələrində psixokorreksiya işlərinin tətbiqi bu dərsliyin yaranmasını zaruri edir.

Dərsliyin təyinatı: birincisi, tələbələrin müxtəlif psixokor reksiya metodları və texnologiya tətbiqi vərdişlərinə, biliklərinə yiyələnməsi; ikincisi, psixoloqların əsaslandığı məlumat sahasində tətbiqi ilə bağlıdır.

Dərslik psixokorreksiya işləri barədə dolğun təsəvvür yaradır. Psixokorreksiya işini işıqlandıran əsas nəzəri materiallar növbəti sxem üzrə verilir:

1. konseptual və əsas təsnifatlara qısa yanaşma sxemi;
2. korreksiyanın məqsədləri;
3. psixoloqun mövqeyi;
4. kliyentin mövqeyi:
5. mövcud yanaşma civarında istifadə olunan əsas texnikalar.

Bu kitabla biz “Praktiki psixokorreksiya” seriyasını açmaq qərarına gəlmişik. Birinci kitab nəzəri xarakter daşıyacaq, ikinci kitabda praktik məsələlərin korreksiyasından bəhs ediləcəkdir. Təqdim edilən kitabda istər mütəxəssislərə, istərsə də bu sahə də özünü sınamaq istəyən sosial işçilərə psixoloji yardım etmək sahəsində və psixokorreksiya əsaslarına dair minimum bilikləri verəcəkdir.

www.kitabevim.az

 

 

Yuxarı
Valyuta
Azərbaycan manatı
Məhsul səbətinizə əlavə edildi