KİTABEVİM.AZ Mütaliənizin ən doğru ünvanı

Axtarış

Anbarda

Saqqallı Uşaq, Cəlil Məmmədquluzadə

8.00  6.80 

Məhsul nömrəsi:31185

Saqqallı Uşaq Cəlil Məmmədquluzadə

Azərbaycanda ilk satirik jurnal olan “Molla Nəsrəddin” məcmusunun naşiri, dahi yazıçımız Cəlil Məmmədquluzadənin “Saqqallı uşaq” kitabında ədibin satirik hekayələri toplanıb. Dövrünün problemlərini, cəmiyyətin eybəcərliklərini, qüsurlarını acı gülüşlə ifşa ed­ən C­əlil M­əmm­ədquluzad­ə öz ə­sərlə­rində­ satiranın dili ilə­ xalqın t­ər­əqqisinə­ ə­ngə­l olan d­ərdl­əri “qamçılayırdı”. O, Az­ərbaycan xalqı üçün elmd­ən başqa nicat yolunun olmadığını var gücü ilə­ car ç­əkirdi. Yazıçının milli istiqlal arzuları Az­rbaycan dövl­ət müst­əqilliyi qazandıqdan sonra gerç­əkl­əşdi.

www.kitabevim.az

 

 

Yuxarı
Valyuta
Azərbaycan manatı
Məhsul səbətinizə əlavə edildi